A message indicated as redirected to this clause is intended only for the addressee, contains confidential information, and is protected by law. If you have received this message by mistake, please delete it permanently and notify the sender about it. It is prohibited to disclose, copy, distribute or otherwise use this information without the consent of GREEK TRADE Sp. z o.o., by persons or entities other than those mentioned in the address.
Unauthorized disclosure or use of official secret protected by law is subject to liability based on applicable laws.
We cannot guarantee that the electronic way of transmitting messages will be safe and error-free, since such message may be intercepted, changed, lost or destroyed, and may be delayed, incomplete or contain viruses. Therefore, the sender is not liable for any errors or omissions in the above message that may have resulted from its electronic transmission. In case of any doubt, please send us a paper copy of the relevant message.

Privacy policy

We take care of the privacy of Users of our websites.
This document defines methods and scope of collecting personal data. By browsing our websites, the User may remain anonymous at any moment.  However, it may happen that in order to access certain services (e.g. “Contact Form”); the User will be asked to provide personal data. In such situations, the User has the right to choose whether he/she wants to disclose his/her data. Personal data received from you we use exclusively for the proper implementation of a particular service.  We never share with third parties, without the User’s explicit request, his/her personal data.

Access, deletion and change of personal data

The User has the ability, at any time, to review his/her data, their change or complete removal from databases. This can be carried out trough appropriate services on website or by sending such request via other communication channels (telephone, fax, e-mail). If you have any questions or comments relating to our privacy policy, please contact:marketing@greektrade.com.pl

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Użytkowników naszych serwisów Internetowych. Niniejszy dokument określa sposoby i zakres gromadzenia danych osobowych. Przeglądając nasze serwisy internetowe Użytkownik może cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. “Formularz kontaktowy”) Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy nie. Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych, mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług, jak również do celów komunikacji z Państwem. Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim, bez wyraźnej prośby Użytkownika, jego danych osobowych.

Dostęp, usunięcie i zmiana danych osobowych

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili do wglądu do swoich danych, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z baz. Może to zostać zrealizowane przez odpowiednie usługi występujące w serwisie lub poprzez żądanie takie innymi kanałami komunikacji (telefon, fax, e-mail). W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt:

marketing@greektrade.com.pl

Greek Trade Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków
tel. +48 12 350 53 50, fax +48 12 350 53 60
e-mail: krakow@greektrade.com.pl

NIP 679 000 50 92
REGON 350551849
KRS 0000149645

Kapitał Zakładowy: 211 000 zł – opłacony w całości