Masa chałwowa 380 g

Masa krówkowa 500 g

Masa z białego maku 380 g

Masa kokosowa 430 g, 900 g

Masa makowa 380 g, 850 g, 4,5 kg

Masa makowa 4 kg, 12 kg

Jabłka prażone 790 g

Jabłka prażone 12 kg

Jabłka prażone premium 12 kg

 

Powidła 350 g, 950 g, 13 kg

Wiśnia prażona 12 kg

Truskawka prażona 12 kg

Jagoda prażona 12 kg

Malina prażona 12 kg

 

Ananas prażony 12 kg

Banan prażony 12 kg

Brzoskwinia prażona 12 kg

Czarna porzeczka prażona 12 kg

Jeżyna prażona 12 kg

Cytryna prażona 12 kg

Kiwi prażone 12 kg

Morela prażona 12 kg

Wiśnie w żelu Frutiżella 320 g, 2,6 kg

Truskawki w żelu Frutiżella 320 g, 2,6 kg

Owoce leśne w żelu Frutiżella 320 g

Maliny w żelu Frutiżella 320 g, 2,6 kg

Brzoskwinie w żelu Frutiżella 320 g, 2,6 kg

Czarne i czerwone porzeczki w żelu Frutiżella 320 g

Jagody w żelu Frutiżella 320 g, 2,6 kg

Ananasy w żelu Frutiżella 320 g